Deloitte Legal

Deloitte Legal s.r.o. (ďalej len „Deloitte Legal“) je advokátska kancelária poskytujúca poradenstvo lokálnym aj zahraničným klientom vrátane veľkých obchodných spoločností, malých a stredných podnikov a fyzických osôb. Spoločnosť Deloitte Legal vznikla na základe dopytu klientov z existujúceho tímu právnikov, ktorí spolupracujú so spoločnosťou Deloitte a jej klientmi už niekoľko rokov. Tím tvoria skúsení právnici so špecializáciou na rôzne oblasti práva.

Deloitte Legal ako súčasť skupiny Deloitte úzko spolupracuje s odborníkmi v oblasti daní, účtovníctva, auditu, finančného a podnikového poradenstva, čo jej umožňuje poskytovať klientom komplexné služby a využiť synergie spolupráce s týmito kolegami.

Deloitte Legal ďalej úzko spolupracuje s ďalšími poprednými advokátskymi kanceláriami v rámci celosvetovej siete advokátskych kancelárií Deloitte Legal, ktoré spolupracujú s Deloitte v regióne Európy, Blízkeho východu a Afriky (EMEA) a ostatnými právnickými kanceláriami Deloitte v celej Európe s cieľom poskytnúť našim klientom komplexné riešenia.

Deloitte Legal je súčasťou siete advokátskych kancelárií pridružených k spoločnosti Deloitte po celom svete a plne profituje z možnosti zdieľať medzinárodné skúsenosti a znalosti. Kancelária má rozsiahle skúsenosti v oblasti spolupráce a koordinácie projektov v rámci siete, predovšetkým v regióne strednej a východnej Európy.

 

Aktuálne

2015-06-01

Najaktuálnejšie právne novinky na jún 2015

2015-05-01

Najaktuálnejšie právne novinky na máj 2015

2015-04-30

Najaktuálnejšie právne novinky na apríl 2015.

2015-04-27

Už takmer rok je v účinnosti novela Zákona o ochrane osobných údajov č. 84/2014 Z.z., ktorej cieľom bolo najmä minimalizovať nejasnosti pri spracúvaní osobných údajov z pohľadu aplikačnej praxe. Dnes, po necelom roku platnosti novelizovaného zákona je možné bilancovať, či zmeny, ktoré novela priniesla, znamenali pozitívny posun a kompenzáciu niektorých negatívnych aspektov pôvodného zákona č. 122/2013 Z.z.

Find a lawyer